O firmie

Misją Instytutu Rozwoju Kompetencji jest:

1

  • Wsparcie  rozwoju kompetencji i potencjał u pracowników w Firmach
  • Rozwój ich kompetencji i umiejętności, tak aby pracownicy byli efektywniejsi
  • Towarzyszenie naszym klientom w odkrywaniu ich potencjału i ukrytych możliwości
  • Wyposażenie w konkretne umiejętności, wiedzę i pewien sposób myślenia, który pozwoli osiągnąć wytyczone cele

 

Zasady pracy z Klientem:

 • Szanujemy czas swój i Klienta
 • Wierzymy, iż Klient jest twórczy i pełen zasobów
 • Zaangażowanie w pracę jest w pełni ze strony Klienta i Coacha
 • Podejmujemy się pracy z Klientem, jeśli wierzymy w Niego na 100%
 • Bierzemy odpowiedzialność za merytoryczną stronę pracy tj. wykorzystanie wszystkich zasobów Coacha oraz posiadanych technik i narzędzi, które pomogą Klientowi
 • Wspólnie z Klientem ustalamy cele pracy coachingowej
 • Nie dajemy rad ani rozwiązań, ale pomagamy do nich dojść Klientowi
 • Jesteśmy uczciwi w relacji z Klientem tzn. nie ukrywamy naszych emocji odczuć czy intuicji, jakie w nas budzi dana sytuacja
 • Prosimy Klienta o feedbeck dotyczący coachingu

Wyznawane wartości:

34