Co to jest coaching

Jest interaktywnym i dynamicznym procesem, a także efektywną formą rozwijania, doskonalenia swoich kompetencji, uzyskiwania świadomości swoich atutów i posiadanego potencjału.

5

Coachowie pracują z klientami w zakresach:

  • związanych z biznesem,
  • rozwojem kariery,
  • nabywaniem nowych kompetencji,
  • finansami,
  • balansem życiowym,
  • relacjami interpersonalnymi.

6Dzięki coachingowi klienci ustalają:

  • konkretniejsze cele,
  • optymalizują swoje działania,
  • podejmują trafniejsze decyzje,
  • pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

 

7Coaching skutecznie pomaga w zmianie i osiąganiu pożądanych celów przez klientów przez co wpływa bezpośrednio na jakość życia , zarówno na polu zawodowym jak i osobistym.

Coachowie nauczeni są nauczeni są wnikliwego słuchania, stawiania mocnych pytań, obserwowania, odzwierciedlania, przedstawiania nowych perspektyw i możliwości, przystosowują własne podejście do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada. Coach nie odpowiada na pytania, nie doradza.

Każdy coaching jest inny, jest indywidualny i niepowtarzalny.