dziekujemy

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą!

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z nami:
Telefon komórkowy: (+48) 691 387 477
Adres E-mail: beata@instytutrk.pl

 

Może Cię zainteresować:

Coaching Menedżerski

101Coaching menadżerski rozumiemy jako wykorzystanie elementów coachingu w relacji przełożonego z podwładnymi. Jest to proces rozwoju zawodowego poprzez rozwój kompetencji, wiedzy i potencjału.

Coaching przynosi wiele korzyści menadżerowi poprzez zwiększenie efektywności działań, dzięki czemu wzrasta jego produktywność. Pojawia się większa  elastyczność i efektywność współpracy z innymi, a także zwiększa się odpowiedzialność menadżera za podejmowane zobowiązania oraz umiejętność lepszego wykorzystania potencjału, posiadanej wiedzy i mocnych stron.

W efekcie coachingu menadżer:

 • Podejmuje decyzje szybciej i z odpowiednim dystansem do sytuacji
 • Patrzy na sytuacje z różnych perspektyw
 • Wykorzystuje swój potencjał we właściwy dla siebie sposób
 • Osiąga cele, które chce osiągnąć
 • Wybiera rozwiązania spośród najlepszych w danej sytuacji, oraz wyciąga wnioski
 • Utrzymuje satysfakcjonujące relacje z innymi
 • Zyskuje pewność siebie i swoich umiejętności

 

Executive coaching
102Ma na celu rozwój świadomości lidera w zakresie jego stylu oraz sposobu zarządzania, a także zasobów zachowań jakim dysponuje w określonych sytuacjach, a także podniesienie efektywności osobistej, charyzmy przywódczej.

Executive Coaching charakteryzuje się tym, iż każdy przypadek jaki rozpatrujemy jest całkowicie inny. Każdy lider, który korzysta z tej formy rozwoju przeszedł inną ścieżkę rozwoju, ma inne potrzeby, problemy, jest na zupełnie innym etapie swojej kariery. Dlatego też potrzebuje narzędzia skierowanego bezpośrednio na niego samego. Dlatego też Executive Coaching jest jedną z niewielu metod rozwojowych, która ma szansę okazać się skuteczna w przypadku tego typu klientów (w przeciwieństwie do szkoleń grupowych, które nakierowane są na rozwiązywanie problemów uniwersalnych i właściwych dla większości uczestników sesji

Executive Coachingu można przedstawić jako proces, który omawiamy podczas pierwszego spotkania.

 

Coaching handlowy

103Jest formą indywidualnego doskonalenia umiejętności handlowców. Pozwala na zidentyfikowanie błędów popełnianych przez handlowców podczas kontaktów z klientami, omówienie tych błędów i wskazanie prawidłowych wzorców postępowania. Dla handlowców jest to doskonała możliwość lepszego zrozumienia swoich słabych stron, poznania metod i technik pozwalających na zwiększenie swoich umiejętności i uzyskanie większej pewności siebie i skuteczności sprzedażowej.

Coaching jest adresowany do handlowców call center, handlowców obsługujących klientów biznesowych, ale również do handlowców obsługujących klientów detalicznych (w sklepach lub salonach). W każdym przypadku program coachingu jest indywidualnie opracowywany, tak aby uwzględniał specyfikę pracy handlowców i potrzebne umiejętności.

Coaching jest prowadzony w atmosferze zaufania i wsparcia, w sposób uświadamiający handlowcom potrzebę zmian i ułatwiający otwarcie się na doskonalenie własnych umiejętności. Ponieważ coaching przeprowadzany jest w miejscu pracy handlowca, stanowi to dodatkowy czynnik motywujący do wzmożonej uwagi, zainteresowania wnioskami z coachingu i nastawienia na rzeczywiste zmiany. Wszystko to przekłada się na wzrost sprzedaży i zysku przedsiębiorstwa.

Cena przeprowadzenia coachingu dla handlowców zależy od zakresu prac, liczby handlowców, miejsca przeprowadzania coachingu, łącznego czasu realizacji prac coachingowych

 

Team coaching

104Team coaching jest procesem, który nastawiony jest wsparcie i dokonanie zmian w zespołach i osiągnięcie zamierzonych celów. Proces ten jest w stanie ułatwić poszerzenie umiejętności i zmianę zachowań , tak aby były one spójne z celami i wartościami firmy.

 • Team coaching pomaga ludziom pracować ze sobą lepiej jako zespół. To efektywna metoda, która prowadzi do zmian w zespołach na poziomie komunikacji, relacji , a także osiąganych wyników.
 • Ten sposób pracy oparty jest ściśle na relacjach jakie zachodzą w zespole, zaufaniu  oraz relacji partnerstwa.
 • Rolą team coacha jest asystowanie zespołowi podczas całego procesu tzn. zauważanie różnych perspektyw jakie się pojawiają w grupie, dawanie informacji zwrotnej, uświadamianie różnych procesów jakie zachodzą , zamiast dawania rad i rozwiązań.
 • Zespół sam wypracowuje to co chce osiągnąć, tak aby zmiany które następują podczas pracy służyły wszystkim członkom grupy.
 • Celem team coachingu jest podkreślenie i wzmocnienie silnych stron zespołu, przedstawienie  potencjału jaki jest z grupie , a także w każdym każdej osobie z  tego zespołu.
 • Team coaching nie tylko rozwija poszczególne umiejętności, ale także wpływa na zmianę postaw.

 

Coaching dla Rodziców/ Parent’s coaching

Czym jest coaching dla Rodziców?

Coaching dla Rodziców jest naturalnym procesem, który odblokowuje ich własne zasoby aby być rodzicem jakim chcesz , żyjąc spełnionym życiem jako Rodzic.

Twój coach jest kimś, kto jest dedykowany dla Ciebie,twojego życia i jest skoncentrowany na twoich potrzebach i aspiracjach.

Coaching dla Rodziców jest wspaniała drogą podczas której rozwijacie się oboje jako rodzice, ale także indywidualnie. Odbywa się to w bezpiecznym i intymnym miejscu dla Ciebie w którym rozmawiamy o Twoich marzeniach, wyzwaniach.

 

Life coaching

Co to jest life coaching?

Life coaching jest dla ludzi ,którzy są naprawdę gotowi do tworzenia  udanego, szczęśliwego życia.Life coach jest wykwalifikowany w pomocy abyś Ty mógł dokonać postępu w swoim życiu.

Jeśli myslisz że to jest dobry pomysł i potrzebujesz aby w Twoim życiu było lepiej…..to Coaching jest dla Ciebie!

Life coach nie jest terapeuta, nie jest też doradcą i nie jest też przyjacielem. Twoj Coach jest Twoim indywidualnym expertem i pomoże Ci wykorzystać twój cały potencjał.

Czy Ty uważasz że nie zasługujesz aby mieć eksperta który jest zaangażowany w Twoj sukces?

Lista przykładowych tematów klientów indywidualnych

 1. Rozwój osobisty
 2. Utrata pracy/zmiana pracy
 3. Dylematy karierowe
 4. Rozwój umiejętności komunikacyjnych
 5. Poprawa jakości życia
 6. Wypracowanie nowych możliwości na przyszłość
 7. Osiąganie balansu w życiu osobistym i zawodowym
 8. Coaching w obszarze relacji z innymi
 9. Coaching w obszarze wartości
 10. Znaczące decyzje życiowe
 11. Dbanie o zdrowie
 12. Poprawa samoświadomości i znajomości samego siebie
 13. Odkrywanie swojego potencjału wykorzystywanie go
 14. Rozwiązywanie trudności z dziećmi/nastolatkami

 

Psychoterapia krótkoterminowa  BSFT

105Czym jest BSFT?

BSFT-Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu

Historia
W 1969 roku swoje badania nad terapią krótkoterminową rozpoczął Steve de Shazer. W 1978 roku de Shazer i Insoo Kim Berg założyli Brief Family Therapy Center w Milwaukee. Tu stworzyli model terapii Skoncentrowanej na Rozwiązanach – BSFT. Stanowi on przykład jednego z wielu kreatywnych podejść w psychoterapii.

Cel Pracy z Klientem:
Klient jest osobą, która wyznacza cele i ocenia postępy terapii, a także decyduje w jakim momencie należy terapię skończyć.Terapeuta przestaje być tu „ekspertem” w znaczeniu „wiem co jest pacjentowi i co on powinien zrobić (jakie osiągnąć cele terapeutyczne), żeby rozwiązać problem”. Terapeuta jest „ekspertem” od sposobu prowadzenia spotkania tak, aby współtworzyć z pacjentem precyzyjną wizję celu i najbardziej optymalną drogę do jego osiągnięcia, oraz szukania sposobów na jej przebycie.

Terapeuta ma jednak obowiązek pamiętać i w tym kierunku pracować z pacjentem, aby czas trwania terapii był jak najkrótszy w stosunku do możliwości pacjenta w osiąganiu celu terapii. W praktyce okazuje się, że ilość ta najczęściej nie przekracza 10 spotkań, a często jest jeszcze mniejsza. Przy czym okres pomiędzy pierwszym a ostatnim spotkaniem może wynosić wiele miesięcy. Perspektywa pracy terapeutycznej jest ciągle nakierowana na teraźniejszość i przyszłość. Pracuje się nad użytecznością przeszłego doświadczenia dla tego, co jest i co będzie.

Oferta skierowana jest do osób które:

 • Poszukują wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych
 • Pragną efektywnie rozwiązywać konflikty
 • Chcą budować trwałe poczucie własnej wartości
 • Zamierzają prowadzić pozytywne zmiany w dotychczasowym sposobie życia
 • Dążą do poprawy relacji z innymi ludźmi (rodziną, dziećmi, współpracownikiem)
 • Oferuję wsparcie dla kobiet w ciąży i po porodzie
 • Utraciły kogoś bliskiego (osoby będące w żałobie, w sytuacji trudnych rozstań, rozwodów);
 • Doświadczają trudności i problemów w pracy, szkole, środowisku
 • Zapraszam też rodziców borykającymi się z trudnościami wychowawczymi, mający chore dziecko i potrzebują wsparcia (choroby przewlekłe, długotrwałe)
 • Myślą o rozwoju zawodowym, czeka ich awans, potrzebują motywacji i inspiracji do działania

106

Warsztaty:

Do wyboru są warsztaty, o których informacja jest na stronie firmy.

Diagnoza kompetencji

107Każdy może podjąć decyzję, że potrzebuje wiedzieć na jakim poziomie ma rozwiniete swoje  kompetencje by chcieć je rozwijać dalej.

Proponujemy różne narzędzia, które sprostają Państwa oczekiwaniom. Informacji o możliwościach i narzędziach udzielamy podczas pierwszego spotkania.

Następnie w zależności od potrzeb i oczekiwań dobierane są takie narzędzia, które najlepiej przedstawią dane zagadnienie.

Kosultacja

Konsultacja jest związana z doborem działań do danego Klienta. Ma za zadanie przedstawienie możliwości i wybór tych najwłaściwszych działań.

Innym obszarem jest przedstawienie zasad współpracy i ustalenie kontraktu.