Category: Klienci biznesowi – Coaching

Coaching poszkoleniowy

Coaching poszkoleniowy jest dla ludzi ,którzy przeszli , lub są w trakcie szkoleń. Jego celem jest wsparcie, które ma na celu drożenie obranych celów i założeń szkoleniowych w życie.Coaching odbywa się w formie cyklicznych...

Coaching Menedżerski

To coaching wspierający menedżerów zidentyfikowanych w firmie jako osoby posiadające największy potencjał, w ich rozwoju w kierunkach zgodnych z oczekiwaniami firmy, tak aby mogli zrealizować nowe cele i zadania. Coaching odbywa się w formie...

Coaching biznesowy

Coach prowadzi sesje związane z tematami pracy zawodowej i jej przebiegiem. Jest adresowany do menadżerów średniego szczebla, a także do pozostałych pracowników firmy, którzy potrzebują indywidualnego treningu – wsparcia w celu doskonalenia wybranych kompetencji,...